ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE - Sağlık Bilimleri Derneği
PQLI Eğitim Semineri Programı
10 Nisan 2009 / İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
  08:30 - 09:00 Kayıt

  09:00 - 09:30 Dr. Ünsal Hekiman - ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Başkanı
- Açılış Konuşması

  09:30 - 10:30 Bruce Davis / Global Consulting
- PQLI (Product Quality Lifecycle Implementation) Girişiminin Başlangıcı ve Kapsamı

  10:30 - 11:00 Kahve Arası

  11:00 - 12:00 John Nichols
- Risk Değerlendirme Tekniklerinin Uygulamaları

  12:00 - 12:15 Soru ve Cevaplar

  12:15 - 13:45 Öğle Yemeği

  13:45 - 14:45 Bruce Davis / Global Consulting
- Bir PQLI Vaka Çalışması ve Üretimle İlşikisi

  14:45 - 15:15 Kahve Arası

  15:15 - 16:15 John Nichols
- Tasarımla Kalite (Quality by Design) Bilimsel Anlayışı Verimliliği Nasıl Arttırır?

  16:15 - 16:45 Soru ve Cevaplar

  • Seminer sırasında İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacaktır.

Moderatör:
Selim Seyhan
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım | Değerlendirme