ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

PAT Uygulamaları ile QbD Eğitim Semineri Programı
23 Ekim 2009 / Ramada Plaza

  08:30 - 09:00 Kayıt

  09:00 - 09:30 Dr. Ünsal Hekiman - ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Başkanı
- Açılış Konuşması

  09:30 - 10:30 Prof. Dr. Çetin Çetinkaya / Clarkson Üniversitesi (ABD)
- PAT ve QbD Uygulamaları: Gözden Geçirme ve Endüstriye Etkileri

  10:30 - 11:00 Kahve Arası

  11:00 - 12:00 Dr. Heino Prinz / Visiotec (Almanya)
- Toz ve Sıvı Dolum Hatlarında Dolum Esnasında Dozajlı Miktar Tayini

  12:00 - 12:15 Soru ve Cevaplar

  12:15 - 13:45 Öğle Yemeği

  13:45 - 14:45 Prof. Dr. Çetin Çetinkaya / Clarkson Üniversitesi (ABD)
- Tablet Mekanik Özellik Testleri: Kullanılan Metodlar ve Teknolojiler

  14:45 - 15:15 Kahve Arası

  15:15 - 16:15 Dr. Heino Prinz / Visiotec (Almanya)
- Liyofilize Üretim Hattında %100 Artık Nem Tayini

  16:15 - 16:45 Soru ve Cevaplar

  • Seminer sırasında İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacaktır.

Moderatör:
Selim Seyhan
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım