ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

30 Nisan 2010
"Geleceğin İlaç Sanayii için Gerekli İlaç Mühendisliği Eğitimi" ile "Yeni Teknolojik Uygulamalara (PAT-QbD) Ruhsatlandırma Açısından Otorite Bakışı" ve "Endüstride Containment"
Konuşmacı Özgeçmişleri

Prof. Johannes J. Khinast

Profesör Johannes Khinast, Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde Farmasötik ve Proses Mühendisliği bölümünde görevlidir. Kimya Mühendisliği dalında yine bu üniversitede elde ettiği lisans ve doktora derecelerinden sonra uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik hayatına devam etmiştir. Halen de bu ülkenin Rutgers Üniversitesi'nde Profesörlük görevi devam etmektedir. Yapmış olduğu ve devam etmekte olduğu çeşitli görevler arasında Avrupa Birliği Marie Curie kürsüsü ve İlaç Mühendisliği Araştırma Merkezi Bilimsel Direktörlüğü bulunmaktadır. Kendisine, bilimsel ve eğitim alanındaki başarılarından dolayı çok sayıda ödül ve başarı belgesi tevdi edilmiştir. Gerek Avrupa'da gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli sayıda doktora tezi yönetmiş ve doktora üstü çalışmalar yaptırtmıştır. Halihazırda araştırma konuları üç alanda yoğunlaşmaktadır: İlaç Mühendisliği, Kiral (Stereospesifik) kataliz ve Kompleks sistemlerin Nümerik Analizleri ve Simülasyonları. Refere edilen bilimsel dergi ve kitaplarda yüze yakın makalesi yayınlanmıştır. Geleceğin ilaç endüstrisinin şekillenmekte olan farmasötik proses ve ürün geliştirmesi için gerekli ilaç mühendisliği eğitiminin öncülerinden kabul edilmektedir.
Prof. Khinast'ın ayrıntılı özgeçmişi için tıklayınız.


Dr. Michael Morris

Dr. John Michael Morris, İngiltere'de uzun yıllar süren endüstri tecrübesinden sonra 1987 yılında İrlanda Sağlık Otoritesi'ne (Irish Medicines Board) katılmış ve 1996-2003 yılları arasında bu kurumun Farmasötik Direktörü görevini ifa etmiştir. 2004 yılımdan beri de Bilimsel Baş danışman olarak aynı kurumda çalışmaktadır. Ruhsat başvurularının değerlendirilmesi, klinik deney müracaatları, farmasötik kalite numunelendirmeler ve izlenmeler konuları Farmasötik Direktörlüğü sırasında Dr. Morris'in koordinasyon ve idaresinde yürütülmüştür.

Halen kuruma farmakopel konular, ICH, risk analizi, kalite yönetimi ve teknik konuları da içerecek şekilde farmasötik ve bilimsel danışmanlık yapmakta ve çok sayıda komitede faal olarak çalışmaktadır. 1996'dan beri üyesi olduğu Avrupa Farmakopel Komisyonu'nun 2004-2007 yılları arasında Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği Farmasötik Komitesi'nin de üyesi olup 2005 yılında başarılı çalışmalarından dolayı Avrupa Komitesi Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.
Dr. Morris'in ayrıntılı özgeçmişi için tıklayınız.


Hans-Christian Gath

Hans Christian-Gath, Crailsheim/Almanya’daki Groninger firmasının Asya Bölge Satış direktörü ve firmanın Temiz Oda Teknolojisi direktörü görevlerini yürütmektedir.
Yirmi yılı aşkın mesleki tecrübeleri arasında özellikle biyofarmasötik ve yarı iletken endüstrilerinde kullanılan temizoda sistemlerinin tasarım ve inşaları, mini ortamlar, izolatörler, robotik ve malzeme işlem sistemleri sayılabilir. Aseptik önceden dolmuş şırınga, flakon ve diğer steril ürünlerin entegre dolum ve kapama hatlarına yönelik temizoda sistemleri, izolatör ve RABS projelerin planlanmaları da Bay Gath’ın yönetiminde gerçekleştirilmektedir.
Hans-Christian Gath’ın temizoda teknolojisi ve bu şartlardaki üretim konularında çok sayıda makale, kitap bölümü ve sunumu mevcuttur.


Dr. Matthias Plitzko

Eczacı olan Dr. Matthias Plitzko, Basel Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Enstitüsünde Glatt firmasının işbirliği ile doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Tez konusu, 'Akışkan Yataklı Sistemlerde Dondurarak Kurutma Tekniği'dir.
Glatt Teknoloji Merkezi'nde üretim süpervizörlüğü görevinden sonra halihazırda 'Yeni Teknolojiler' Departman Şefliği vazifesinde bulunmaktadır.Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım