ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

31 Mayıs 2013
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği İlkbahar Semineri
"QbD ve PAT Kapsamında Hammadde Değişkenliği ile
Depolama ve Dağıtım Uygulamaları"
Seminer Duyurusu

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği İlkbahar Semineri 31 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde düzenlenecektir.

Tedarikçi-üretici-otorite olmak üzere sektörümüzün tüm paydaşlarının konuşmacı olarak yer alacağı seminerimizde, hammadde değişkenliğinin bitmiş ürüne olan etkileri nihai kalite ve PAT uygulamaları açısından değerlendirilecek; hammadde depolama ve dağıtım konularında yaşanan sorunlara karşılık iyi uygulama örnekleri sunulacaktır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kalite Kontrol Daire Başkanı Uzm. Ecz. Fatma Bekar'ın konuşmacı olarak katılacağı bu önemli seminerde birlikte olmayı ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Ahmet Araman                Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği         ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı                Genel Sekreteri

Tel: 0212 482 00 00
(Dahili) Meral Denizli: 1009, Handan İşçeviren: 2002, Neşe Eriş: 2018, Buket Hekiman: 2020
Faks: 0212 482 00 86

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım