ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
“Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler: Bütünsel Yaklaşım”
16 Mayıs 2014
Konuşmacı Özgeçmişleri

Doç. Dr. Erdal Cevher

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Erdal Cevher, 1992 yılında aynı Fakültenin Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış, 2006-2007 yılları arasında Londra Üniversitesi Eczacılık Okulu İlaç Uygulama Araştırma Merkezinde ilaç, aşı ve siRNA taşıyıcı mikro/nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi üzerine doktora sonrası araştırmalarını yürütmüştür. 2010 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Erdal Cevher, halen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında görev yapmaktadır. Bugüne kadar uzatılmış etkili ilaç taşıyıcı sistemler, biyoadezif ilaç taşıyıcı sistemler, mikro/nanopartiküler sistemler ve implantlar üzerine çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Erdal Cevher, son yıllarda beyin felci, ateroskleroz ve kanser tedavisinde kullanılan hedeflendirilmiş nanopartiküler ve lipozomal sistemler ile nazal aşı taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Çalışmalarına ait toplam 85 adet uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel yayını, kongre tebliği, kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Avrupa Patent Ofisine yapılmış 2 adet ve Türk Patent Ofisine yapılmış 1 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Doç. Dr. Erdal Cevher, halen Fakülte Yönetim Kurulu, İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu, Farabi Değişim Programı Komisyonu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Tespit ve Değerlendirme Komisyonunda görev almaktadır.Inger Mollerup

Danimarka Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamasının ardından, 1976 yılında Novo Industries’de araştırmacı olarak çalışma hayatına başlayan Inger Mollerup, rekombinant proteinlerde üretim proseslerinin geliştirilmesi ve saflaştırma alanlarında 30 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Kendisi aynı zamanda üretim tesislerinde proteinlerin saflaştırma basamağının GMP koşullarına uygun şekilde dizayn edilmesinden sorumludur. 2004 yılından bu yana Novo Nordisk’te ruhsatlandırma alanında görev yapmakta olan Mollerup, halen Ruhsatlandırma Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte ve EMA, FDA, WHO platformlarında biyobenzerler ile ilişkili bilimsel ve regülatif konularda Novo Nordisk’i temsil etmektedir.Prof. Dr. Thomas Kühler

1988-2009 yılları arasında Astra Zeneca ArGe bölümünde araştırmacılıktan üst düzey yöneticiliğe kadar birçok pozisyonda görev alan Thomas Kühler, 2010 yılında Ruhsatlandırma Politikaları Başkan Yardımcısı olarak Novo Nordisk bünyesinde çalışmaya başlamıştır. İlaç regülasyonları ve politikaları alanındaki uzmanlığı nedeniyle çeşitli global toplantılarda konuşmacı olarak yer almakta ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır. 2005-2011 yılları arasında DIA’nın yönetim kurulunda görev yapmış olan Kühler, 2013 yılından itibaren ise İngiltere menşeili The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs isimli kuruluşun Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir.Prof. Dr. Lutz Heinemann

Prof. Dr. Heinemann, Profil Enstitüsünün kurulduğu 2004 yılından beri firma için bilimsel danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Neuss-Almanya’da bulunan Profil Institute for Metabolic Research firmasının kurucu ortağıdır ve 2009 yılına kadar 10 yıl süreyle firmada CEO görevinde bulunmuştur. Öncesinde Prof. Dr. Heinemann 17 yıl boyunca Düsseldorf-Almanya’da bulunan Heinrich-Heine Üniversitesinde diyabet ile ilişkili klinik ve deneysel çalışmalar yürütmüştür. Kendisinin 180’i aşkın bilimsel yayını mevcuttur ve bugüne kadar 300 civarında toplantıya konuşmacı olarak katkıda bulunmuştur. Dr. Heinemann doktora derecesini Düsseldorf-Almanya’da bulunan Heinrich-Heine Üniversitesinden almıştır.Prof. Dr. Steffen Thirsturp

Dahiliye uzmanlığı bulunan Steffen Thirsturp, ayrıca Farmakoloji alanında doktorasını tamamlamış ve Kopenhag Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Profesör olarak atanmıştır. Profesör Thirstrup 2004-2009 yılları arasında Danimarka Sağlık ve İlaç Otoritesinde, ilk 5 yıl süresince EMA CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) üyesi, sonrasında 10 ay süreyle ise CHMP ve CAT (Committee for Advanced Therapies) üyesi olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre için Danimarka Farmakoterapi Enstitüsünde HTA (Health Technology Assessment) ve ulusal rehberler ile ilgili çalışmış, ardından Danimarka İlaç Otoritesinde İlaç Araştırmaları ve Klinik Çalışmalar bölümünün başkanlığını yürütmüştür. Bu süre zarfında Avrupa Komisyonu’nun Biyobenzerler Pazar Erişim çalışma grubuna eşbaşkanlık yapmıştır. Profesör Thirstrup Mart 2013 itibariyle NDA Regulatory Sciences firmasında medikal danışman olarak görev yapmaktadır.Dr. Andrew Chang

Biyokimya alanında doktora eğitimini tamamladıktan sonra immünoloji alanında doktora sonrası eğitim yapmış olan Dr. Andrew Chang, uzun yıllar ABD FDA bünyesinde yer almış, FDA ve CBER (Center for Biologics Evaluation and Research) sözcüsü olarak ulusal ve uluslararası toplantılarda FDA bakış açısını paylaşmış ve birçok FDA komitesinde görev yapmıştır. 2002 yılında FDA tarafından yeni rekombinant ürünler ve doğal kaynaklı biyolojik ürünlerin FDA regülasyon uzmanı olarak takdim edilmiştir. Dr. Chang ayrıca ICH Q5E rehberi için FDA delegeliği ile Avrupa ve Amerika Farmakopesi Uzman Grubunda Kan Ürünleri ile ilgili FDA uzmanlığı görevlerini yürütmüştür. Novo Nordisk Global Ruhsatlandırma Bölümünde Kıdemli Direktör olarak ruhsatlandırma stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu olan Dr. Andrew Chang’in biyolojikler ve ilaç geliştirme alanında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.Ecz. Adem Abay

Karabük’te tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Adem Abay, 2008-2009 dönemindeki öğrenim ve stajını Erasmus Programı çerçevesinde Fransa Lille-2 Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmekte olan Ecz. Adem Abay, yeni ilaç ruhsatlandırma, biyolojik ve biyoteknolojik ürünler, biyobenzerler ve ileri tedavi tıbbi ürünleri konusunda deneyim sahibidir ve 2011 yılı Mart ayından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapmaktadır.Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım