ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Sonbahar Semineri
“Ürün Tasarımında ve Üretim Kontrollerinde Yeni Yaklaşımlar”
21 Kasım 2014
Seminer Duyurusu

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “Ürün Tasarımında ve Üretim Kontrollerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu Sonbahar Semineri 21 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta yapılacaktır.

Tasarımla Kalite (Quality by Design) konusunun pratik uygulamalarına değinilecek olan bu seminerimizde, QbD’e genel bakış ilk olarak Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Buket Aksu tarafından sağlanacak; çok değişkenli verilerin analizi ve deney tasarımında uzman olan Umetrics Uygulama Uzmanı Dr. Olof Rosén tarafından ise Deneylerin Tasarımı (DoE), Tasarım Alanı, Çok Değişkenli Veri Analizi (MVDA) ve bunların farmasötik üretimde uygulamaları örnekler ile anlatılacaktır. Ayrıca yenilikçi çözümlerin ve QbD destek çalışmalarının BASF Teknik Müdürü Cihan Sancaktaroğlu tarafından aktarılacağı bu önemli seminerimizde birlikte olmayı ümit ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ahmet Araman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Ecz. Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

 

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım