ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
PAT & QbD Çalıştayı / 26 Şubat 2015
Çalıştay Programı

 

  14:00 - 14:30

Açılış Konuşması
Fatma Taman, ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  14:30 - 15:30 Dr. Buket Aksu, Kurumsal İlişkiler Direktörü - Santa Farma
Kalite Tasarımı QbD Çalışma Örneği

  15:30 - 16:00 Panel

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım