ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015
Seminer Duyurusu

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları” konulu semineri 08 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecektir.

Farmakovijilansın ülkemizdeki tarihçesinin Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı tarafından sunulacağı seminerimizde, biyolojik ürünlerde güvenlilik konuları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Şardaş ve AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri Çalışma Grubu Başkanı Dr. Devrim Satık tarafından ele alınacaktır. Pratikteki farmakovijilans uygulamalarının Delta PV Farmakovijilans Direktörü Ecz. Rabia Ayşe Çetin tarafından anlatılmasının ardından, farmakovijilansta sosyal medyanın kullanımı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ecz. Eren Özçağlı tarafından, farmakovijilans süreçlerinin elektronik ortamda yönetimi ise BTS Bilişim Hizmetleri İş Uygulamaları Yöneticisi Gürkan Budak tarafından aktarılacaktır.

Seminerimizde birlikte olmayı ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Fatma Taman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

 

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım