ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015
Konuşmacı Özgeçmişleri

Dr. Seyfullah DAĞISTANLI

1963 doğumlu olan Dr. Seyfullah Dağıstanlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından Gazi Üniversitesinde Farmasötik Toksikoloji Doktorası yapmış; İngiltere Surrey, İsveç Karolinska ve İtalya Pisa Üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. 1988-2000 yılları arasında Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünde, 2000-2006 yılları arasında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak Ruhsatlandırma, Klinik Araştirmalar, Farmakovijilans, Kalite Kontrol ve Fikri Haklar konularında çalışmıştır. 2006-2010 yılları arasında Schering Plough’da Medikal Direktör ve Frik İlaç’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2010 yılından bu yana Hasbiotech kurucu ortağı ve Genel Müdürü, 2011 yılından bu yana DeltaPV kurucu ortağı ve Danışmanı olarak çalışmaktadır. 2010-2012 yıllarında Vatan Gazetesinde “İlaçların Dünyası” konulu köşe yazarlığı yapmış olup, 2005 yılından bu yana Farmakovijilans Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Semra Şardaş

Prof. Semra Şardaş, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Toksikoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 1982 yılında doktor, 1986 yılında doçent ve 1993 yılında profesör ünvanlarını almıştır. Prof. Şardaş görev sürecinde TÜBİTAK desteği ile İngiltere-Londra Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilaç metabolizması ve farmakogenetik alanında ortak proje ve araştırmalar yapmıştır. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanmış yüz adedin üzerinde bilimsel makalesi ve kitap bölümleri vardır.

Prof. Şardaş, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, Merkezi Etik Kurul (2000-2010) ve İlaç Ruhsatlandırma (1986-1990) gibi farklı birimlerin bilimsel danışma komitelerinde ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu bilimsel danışma komisyonlarında görev almıştır. Halen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Risk Değerlendirme Şube Müdürlüğünün bilimsel komisyon başkanlığını ve Farmakoloji–Teknoloji bilimsel komisyonu üyeliği ile Marmara Üniversitesi Klinik İlaç Araştırmaları Etik Kurulu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Yakın geçmişte ise Marmara Üniversitesi Farmakogenetik ve İlaç Güvenliği Birimini kurmuştur. Türk Toksikoloji Derneği’nin kurucu üyesidir. Prof. Şardaş’ın araştırmaları İlaç Metabolizması, Farmakogenetik, Klinik İlaç Araştırmaları, Advers İlaç Reaksiyonları (Farmakovijilans) ve Genotoksisite alanındadır. Prof. Şardaş, 2012 yılında “European Registered Toxicologists” olarak onay almıştır.

Dr. Devrim Satık

1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Devrim Satık , 1993-1997 yılları arasında pratisyen hekim olarak İstanbul Tevfik Sağlam Verem Savaş Dispanserinde çalışmıştır. İlaç sektörü kariyerine 1998’de Eczacıbaşı Girişim Pazarlamada Medikal Danışman olarak başlamış olup, 1999’da Hoechst Marion Roussel, 2001’de Aventis firmalarında Medikal Müdür olarak görevine devam etmiştir. 2005’de Sanofi-Aventis birleşmesi sonrası, Medikal Operasyonlar Müdürü olarak Diyabet ve Metabolizma, Kardiyovasküler, Tromboz, Osteoporoz, Romatoloji ve Santral Sinir Sistemi ürünlerinden sorumlu Medikal Müdür ekibi ile çalışmış; birçok tedavi alanında epidemiyolojik ve klinik araştırmaların, hasta-hekim destek projelerinin hayata geçirilmesinde rol oynamıştır. 2010 yılından beri Sanofi grup içerisinde, Sanofi, Zentiva ve Genzyme ürünlerinin ruhsatlandırılmasından sorumlu “Ruhsatlandırma ve Marka Savunma Müdürü” olarak görevine devam etmektedir. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasının çeşitli çalışma gruplarında Sanofi adına aktif roller almaktadır: EFPIA- Türkiye Ruhsatlandırma Network grubu başkan yardımcısı, AIFD Ruhsatlandırma çekirdek grup üyesi, AIFD Biyolojik ve Biyobenzer ürünler Çalışma Grubu Başkanı, AIFD Bioinvestment Çalışma Grubu üyesi, AIFD Yetim İlaç Çalışma Grubu üyesi, AIFD Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Gurubu üyesi ve IEIS Ruhsatlandırma çalışma grubu üyesi. Dr. Devrim Satık, ayrıca Klinik Araştırmalar Derneği ve Farmakovijilans Derneklerine üyedir.

Ecz. Rabia Ayşe ÇETİN

1974 doğumlu olan Ecz. Rabia Ayşe Çetin, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. 1997-2000 yılları arasında hastane eczacısı olarak görev yaptıktan sonra, 2002-2008 yılları arasında Koçak Farma, Biomed ve Mustafa Nevzat İlaç’ta sırasıyla Ruhsatlandırma Uzmanı, Ruhsatlandırma Müdürü ve Ruhsatlandırma Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008 yılından 2014 yılına kadar kendi eczanesini işletmiştir. 2014 yılından bu yana DeltaPV’de Farmakovijilans Direktörü olarak çalışmakta olup, aynı yıldan itibaren Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu’nda Sayman olarak görev almaktadır.

Dr. Ecz. Eren Özçağlı

1998 yılı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Eren (Civelek) Özçağlı, aynı yıl Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 2001 yılında bilim uzmanlığı, 2007 yılında ise doktora ünvanlarını almıştır. 2007 yılında AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd Şti’nde Ürün Güvenliği Müdürü olarak çalışmaya başlamış, 2009 yılında ise kendi görevine ek olarak global bir görev olan gastrointestinal grup ilaçlar için Avrupa Risk Yönetim Planı Koordinatörlüğü görevini almıştır. 2013 yılında AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd Şti’nden ayrılıp İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi kadrosunda çalışmaya başlayarak akademik hayata geri dönmüştür.

Öğr.Gör.Dr. Eren (Civelek) Özçağlı akademik hayatı sürecinde Almanya’da Bremen Üniversitesi, Çevresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi, Epidemiyoloji Departmanı’nda (2000) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, Ohio State Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakogenomik Merkez’inde (2014) davetli araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları genotoksisite, farmakogenetik, advers ilaç reaksiyonları ve farmakovijilans’tır.

Gürkan BUDAK

1998 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Bu tarihten itibaren bankalarda ve bilgi teknolojileri şirketlerinde yazılım geliştirme uzmanı, yazılım proje lideri ve proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2001-2003 yılları arasında Almanya ve Avusturya'da yazılım projeleri geliştirmiş, 2008'den itibaren ülkemizin önde gelen ilaç firmaları için kalite güvence alanında yazılım projeleri yönetmiştir. 2011 yılından bu yana, kurucu ortağı olduğu BTS’de, İş Uygulamaları Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Farmakaovijilans süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan yazılımın geliştirilmesinde aktif rol almıştır.

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım