ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015
Seminer Programı

 

  08:30 - 09:00 Kayıt

  09:00 - 09:45

Açılış Konuşması
Fatma Taman, ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  09:45 - 10:30 Dr. Seyfullah Dağıstanlı, Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de Farmakovijilansın Kısa Tarihçesi

  10:30 - 11:00 Kahve Arası

  11:00 - 11:45 Prof. Dr. Semra Şardaş, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
Biyolojik Ürünlerde Güvenlilik

  11:45 - 12:30 Dr. Devrim Satık, AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri Çalışma Grubu Başkanı
Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri ile İlgili Farmakovijilans Uygulamaları

  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

  13:00 - 13:30 Genel Kurul (ISPE Üyeleri İçin)

  13:30 - 14:15 Ecz. Rabia Ayşe Çetin, Delta PV Farmakovijilans Direktörü
Pratikte Farmakovijilans Uygulamaları

  14:15 - 14:45 Kahve Arası

  14:45 - 15:30 Dr. Ecz. Eren Özçağlı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmakovijilansta Sosyal Medyanın Kullanımı

  15:30 - 16:15 Gürkan Budak, BTS Bilişim Hizmetleri, İş Uygulamaları Yöneticisi
Farmakovijilans Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yönetimi

  16:15 - 17:00 Soru ve cevaplar

Moderatör:
Uzm. Ecz. Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Genel Sekreteri
ISPE Avrupa Şubeleri Konseyi Geçmiş Dönem Başkanı

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım

ISPE 2018 Yılın Tesisi Ödülü
Firmanız son zamanlarda modern bir ilaç veya biyoteknoloji tesisi tasarladı, inşa etti veya yeniledi mi?
ISPE 2018 Yılın Tesisi Ödülü için başvuru yaparak tesisinizin başarılarını paylaşın!


Yilin Subesi Odulu

10.yil