ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015
Seminer Programı

 

  08:30 - 09:00 Kayıt

  09:00 - 09:45

Açılış Konuşması
Fatma Taman, ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  09:45 - 10:30 Dr. Seyfullah Dağıstanlı, Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de Farmakovijilansın Kısa Tarihçesi

  10:30 - 11:00 Kahve Arası

  11:00 - 11:45 Prof. Dr. Semra Şardaş, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi Başkanı
Biyolojik Ürünlerde Güvenlilik

  11:45 - 12:30 Dr. Devrim Satık, AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri Çalışma Grubu Başkanı
Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri ile İlgili Farmakovijilans Uygulamaları

  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği

  13:00 - 13:30 Genel Kurul (ISPE Üyeleri İçin)

  13:30 - 14:15 Ecz. Rabia Ayşe Çetin, Delta PV Farmakovijilans Direktörü
Pratikte Farmakovijilans Uygulamaları

  14:15 - 14:45 Kahve Arası

  14:45 - 15:30 Dr. Ecz. Eren Özçağlı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmakovijilansta Sosyal Medyanın Kullanımı

  15:30 - 16:15 Gürkan Budak, BTS Bilişim Hizmetleri, İş Uygulamaları Yöneticisi
Farmakovijilans Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yönetimi

  16:15 - 17:00 Soru ve cevaplar

Moderatör:
Uzm. Ecz. Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Genel Sekreteri
ISPE Avrupa Şubeleri Konseyi Geçmiş Dönem Başkanı

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım