ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Sonbahar Semineri
"İlaç Tasarımında Kalite: Son Gelişmeler"
15 Ekim 2015
Konuşmacı Özgeçmişleri

Dr. Paul Dickinson

Dr. Paul Dickinson, ürünlerin hızla tasarlanması ve hasta ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesini güvence altına almak amacıyla ürün tasarımı, biyofarmasötikler ve klinik farmakoloji alanlarında hizmet vermekte olan Seda Pharmaceutical Development Services firmasında Ürün Perfomansı Direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Dickinson 1989 yılında Cardiff Üniversitesi Eczacılık Bölümünden mezun olduktan sonra 1994 yılında aynı üniversitede doktor ünvanını almıştır. 6 yıl boyunca ilaçların vücutta taşınması, biyofarmasötikler, farmakokinetik üzerine akademik çalışmalarda bulunmuş ve liderlik etmiştir. 2000-2015 tarihleri arasında AstraZeneca firmasında çeşitli kademelerde biyofarmasötikler, ürün geliştirme ve klinik farmakoloji üzerine tecrübe kazanmış olup, geliştirme projelerine biyofarmasötikler ve farmakokinetik konusunda destek olmuştur. Son 5 sene içinde UK/US projelerine geniş çapta stratejik tavsiye ve bilimsel görüş verme ve Faz 2’ye kadar olan aşamalarda bilimsel çalışma yapan ilaç camiasına liderlik etme konusundaki sorumluluğu artmıştır.

Dr. Marcel de Matas

Dr. Marcel de Matas, Seda Pharmaceutical Development Services firmasında Ürün Tasarımı Direktörü olarak çalışmaktadır. Dr. Matas 1994 yılında Bradford Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra 1998 yılında aynı üniversiteden Farmasötik Teknoloji alanında doktor ünvanını almıştır. 1999-2015 tarihleri arasında Rhône-Poulenc Rorer, AstraZeneca, Lena Nanoceutics gibi firmalarda ve Bradford Üniversitesinde geliştirme projeleri ve ürün inovasyonu aktiviteleri, in vitro in vivo korelasyonları modellemesi üzerine yeni bilim programları, ürün geliştirme çalışmalarının uygulamaya alınması, farmasötik ve analitik, önformülasyon ve biyofarmasötikler ile ilaçların vücutta taşınması konularında yapılan araştırma-geliştirme çalışmalarında sorumluluk almış ve çalışma takımlarına liderlik etmiştir.

Doç. Dr. Buket Aksu

Buket Aksu, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmasının ardından, aynı fakültede Analitik Kimya üzerine lisans üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi/İngiltere’de Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1982 yılında Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nde Ruhsatlandırma ve AR-GE Bölüm Elemanı olarak göreve başlamış, 1985 yılında çalıştığı bölüme Müdür olarak atanmıştır. Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nde çeşitli bölümlerde Müdürlükler yaptıktan sonra, son olarak 1990-1994 yılları arasında aynı firmada Genel Müdüre bağlı Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yerine getirmiştir. 1994 yılında Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.’de İhracat ve Ruhsatlandırma Grup Müdürü olarak göreve başlayan Aksu, 2009 yılından bu yana Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Ken Blanchard Company’nin Türkiye temsilcisi olan bir kuruluşun eğitmeni olarak; uzmanlara yönelik sertifika programlarında eğitim vermesinin yanısıra, İstanbul Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde de aktif olarak ders vermektedir. Ayrıca EUFEPS (Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu) yönetim kurulu üyeliğine seçilen ilk Türk kadın olarak görevini tamamlamış olup, birçok başka ulusal ve uluslararası dernekte Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Sayın Aksu Mart 2015 itibariyle Doç. Dr. ünvanını elde etmiştir.

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Katılım Bilgileri | Kayıt Formu | Ulaşım