ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
"ISPE Türkiye’nin 10. Yılında
İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış"
03 Aralık 2015
Konuşmacı Özgeçmişleri

Ecz. Fatma Taman

Fatma Taman, PharmaVision ilaç firması Genel Müdürüdür. Almanya’da Westfalische Wilhelms Üniversitesi’nde eğitimine başlayan Fatma Taman, Eczacılık eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde başarıyla tamamlamıştır. İlaç üretim ve yönetimi konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. İlaç etken madde ve bitmiş ürün üretiminde çeşitli teknolojilerin tecrübesine sahip olmasının yanı sıra, Türkiye’deki farklı ilaç firmalarında Ar-Ge yönetimini de üstlenmiştir. 8 yıldan beri, ağırlıklı olarak İstanbul Üniversitesi’nde olmak üzere, Eczacılık Fakültelerinde İlaç Mühendisliği derslerine misafir konuşmacı olarak katılıp destek vermektedir. 2011 yılında ISPE Türkiye Şubesi Başkan Yardımcılığı görevine gelen Fatma Taman, Ocak 2015 itibariyle ISPE Türkiye Şubesi Başkanlığı görevini devralmıştır. Ek olarak, ISPE PAT-COP Yürütme Kurulunun Türkiye Temsilcisi ve ISPE Avrupa Şubeleri Konseyi, Avrupa regülasyon uyum komitesi ve üyelik geliştirme çalışma grupları üyesidir. Ayrıca Türkiye Kontrollü Salım Sistemleri Derneği üyesidir. Sn. Taman Kasım 2015 itibariyle Avrupa Şubeleri Konseyi Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

Dr. Vasiliki Georgia (Vee) Revithi

Vee (Vasiliki) REVITHI Kimya öğrenimini takiben Biyokimya dalında doktorasını (takdir belgesi ile) yapmış, 36 yıl EOF’de (Yunanistan Ulusal İlaç Ajansı) değişik görevlerde bulunmuştur (laboratuvarlar, denetim bölümleri ve özellikle GMP & GDP teftişleri). 25 yıldan fazla bir süre Brüksel’de düzenlenen EU toplantılarına ve Londra’da düzenlenen EMA toplantılarına katılarak teknik kılavuzlar ve resmi mevzuat üzerinde yapılan çalışmalara katılmıştır. Yunan Ulusal Akreditasyon Konseyi Baş Denetçisi olarak Yunanistan ve AB Üyesi ülkelerde akreditasyon denetimlerini sürdürmektedir. 2002 yılından beri PIC/S Komitesinde EOF/ Yunanistan’ı temsil etmekte olup 2004-2005 ve 2010-Mayıs 2013 tarihlerinde İdari Büro Üyeliğine seçilmiş, “Compliance Group” Başkanlığı yapmıştır. Kendisi sayısız PIC/S Teftişi ve AB Değerlendirme Takımında yer almış ve 2002-2003 AB-Japonya Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında AB Komisyonu uzmanı olarak bulunmuştur. EDQM ve Dünya Sağlık Teşkilatı Önkalifikasyon Programı kapsamında Hindistan ve Çin’de birçok teftiş gerçekleştirmiştir. Haziran 2013 itibariyle Roche, PTQG- Avrupa Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Araman

Prof. Dr. Ahmet Araman, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültenin Eczacılık ve Teknoloji kürsüsünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Farmasötik Teknoloji doktoru ünvanını alan Araman, askerlik görevini 1983-1984 yıllarında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji Departmanında tamamlamıştır. 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1988 yılında ise Doçent olmuş, 1996 yılında ise Farmasötik Teknoloji Profesörü ünvanını almıştır. 2008 yılından itibaren yürüttüğü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ile Radyofarmasi ve Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği Anabilim Dalları görevlerinin yanısıra, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanıdır. Birçok bilimsel derginin yayın ve danışma kurulunda yer alan Araman, ayrıca FABAD (Farmasötik Bilimler Ankara Derneği), TÜFTAD (Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği), EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Sciences), Kontrollü Salım Sistemleri Derneği, İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası), AİFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) ve Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu üyesidir. 2011-2015 yılları arasında ISPE Türkiye Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ecz. Gülşen YILMAZ

Gülşen Yılmaz, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra Farmasötik Teknoloji alanında Yüksek Lisans Eğitimi yapmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Eczacı Müfettiş ve 2003 yılından itibaren de Başmüfettişlik görevinde bulunmuş; Yurtiçinde ve Yurtdışında bulunan çok sayıda ilaç üretim yeri ve merkezlerde GMP, GDP, GCP denetimleri gerçekleştirmiştir. 2012-2014 yıllarında; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığında İlaç (GMP/GDP/GCP/GLP) Denetimleri Koordinatörü olarak görev yapmış olup, halen TİTCK TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kalite Yöneticisi görevini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Buket Aksu

Buket Aksu, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmasının ardından, aynı fakültede Analitik Kimya üzerine lisans üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi/İngiltere’de Doktora eğitimini tamamlamıştır. 1982 yılında Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nde Ruhsatlandırma ve AR-GE Bölüm Elemanı olarak göreve başlamış, 1985 yılında çalıştığı bölüme Müdür olarak atanmıştır. Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nde çeşitli bölümlerde Müdürlükler yaptıktan sonra, son olarak 1990-1994 yılları arasında aynı firmada Genel Müdüre bağlı Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yerine getirmiştir. 1994 yılında Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.’de İhracat ve Ruhsatlandırma Grup Müdürü olarak göreve başlayan Aksu, 2009 yılından bu yana Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Ken Blanchard Company’nin Türkiye temsilcisi olan bir kuruluşun eğitmeni olarak; uzmanlara yönelik sertifika programlarında eğitim vermesinin yanısıra, İstanbul Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde de aktif olarak ders vermektedir. Ayrıca EUFEPS (Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu) yönetim kurulu üyeliğine seçilen ilk Türk kadın olarak görevini tamamlamış olup, birçok başka ulusal ve uluslararası dernekte Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Sayın Aksu Mart 2015 itibariyle Doç. Dr. ünvanını elde etmiştir.

Dr. Theodora Kourti

Dr. Theodora Kourti ISPE Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dr. Kourti Yunanistan’da Aristotle Üniversitesinde Kimya Mühendisliği diplomasını aldıktan sonra Kanada McMaster Üniversitesinde aynı dalda doktorasını yapmıştır. ISPE’ye katılmadan önce GlaxoSmithKline’da Kıdemli Teknik Direktör olarak çalışmış, QbD ürün dosyası ve yaşam döngüsü desteği hakkında FDA, EMA, Japon ve diğer pazarların sağlık otoriteleri ile önemli ilişkiler kurduğu Yeni Ürün Tanıtım Mükemmellik Merkezi, Global Üretim ve Tedarik görevinde bulunmuştur. FDA ve EMA ile birlikte kaleme aldığı yayımları olup, uluslararası konferanslarda FDA ve EMA ile birlikte pek çok bilimsel oturumun organizasyonunu ve başkanlığını yapmıştır ve tartışmalı konuların görüşüldüğü çok sayıda toplantıya konuşmacı olarak davet edilmiştir. Dr. Kourti, PQLI kılavuzu, PAT çalışma grubu, kesintisiz imalat gibi bir çok ISPE projesinde önemli roller üstlenmiştir. Jenerik ilaçlar, hammadde imalatçıları, ekipman ve cihaz tedarikçileri, biyofarmasötikler ve tüketici sağlığı gibi ISPE kapsamındaki bir çok konuda çalışmalara katılmıştır.

Dr. A. Ünsal Hekiman

Dr. Ünsal Hekiman, 1961-1969 yıllarında İstanbul Erkek Lisesi’ni, 1969-1977 yıllarında Avusturya’da Graz Teknik Üniversitesi’nde Kimya Yüksek Mühendisliği eğitimini, 1985-1988 yıllarında ise Avusturya’da Graz Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlayarak “Dr. Kimya Yüksek Mühendisi” ünvanına sahip olmuştur. 1980 yılında Türk-Hoechst San. ve Tic. A.Ş.’de, Kalite Kontrol Bölümü’nde Kalite Kontrol Laboratuvarı Analisti olarak çalışmaya başlayan Dr. Ünsal Hekiman, aynı şirkette 1981-1987 yıllarında Kalite Kontrol Müdürü, 1987-1990 yıllarında Proje Müdürü, 1990-1996 yıllarında Fabrika Müdürü, 1996-1999 yıllarında Fabrikalar Müdürü (Hoechst Marion Roussel San. ve Tic. A.Ş.), 1999-2002 yıllarında Genel Müdür (Hoechst Marion Roussel San. ve Tic.A.Ş.), 2002-2011 yıllarında ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (PharmaVision San. ve Tic.A.Ş.) olarak muhtelif görevlerde bulunmuştur. Ortağı olduğu PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.’de, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak halen görevini yürütmekte olan Dr. Ünsal Hekiman, aynı zamanda ISPE Sağlık Bilimleri Derneğinin Kurucu ve Onursal Başkanıdır. Ayrıca aşağıda yer alan mesleki ve sosyal kuruluşların üyesidir: Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi), Türkiye Kimya Derneği (Onur Üyesi), Türk-Alman Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (Mütevelli), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kimya Sektör Meclisi Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlaç Sektör Meclisi Üyesi, Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, İstanbul Rotary Kulübü.

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım