ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
“Hücreden Bitmiş Ürüne: Biyoteknolojiye Bütünsel Bakış”
14 Nisan 2017
Konuşmacı Özgeçmişleri

Dr. Aziz Çaylı / Florabio Yönetim Kurulu Başkanı

Almanya - Brauschweig Teknik Üniversitesinde Biyoteknoloji eğitiminin ardından, aynı üniversitede 1998 yılında hücre kültürü üzerine doktora çalışmalarını tamamlayan Dr. Aziz Çaylı, ilaç sektörü için hücre kültürü geliştirme çalışmalarına Almanya’da Roche’da başlamış ve daha sonra Boehringer Ingelheim bünyesinde devam etmiştir.

2005 yılında Almanya’da Cellca GmbH’ı kurup Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Dr. Aziz Çaylı, 2016 yılından itibaren çalışmalarına Türkiye’de kurduğu Florabio A.Ş. ile Urla-İzmir’de devam etmektedir.

Yard. Doç. Dr. Devrim Demir Dora / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Devrim Demir Dora, 1990 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 1999 yılında “Farmasötik Biyoteknoloji Bilim Uzmanlığı” derecesi ve 2004 yılında “Farmasötik Biyoteknoloji Doktora” derecesini almıştır. Doktora tez çalışması Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü’nü almıştır. 1996-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2005-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kalite Kontrol Daire Başkanlığı’nda çalışmış; 2006-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sağlık Komisyonunda, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın GMP Denetim Servisi ve Kalite Çalışma Grubu komisyonlarında T.C. Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak görev almıştır. 2007-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmış olup; 2011 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2009 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda “Biyolojik/Biyoteknolojik/Biyobenzer Ürünler” konusunda danışman öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Biyoteknolojik/biyobenzer ilaçların üretimi, biyofarmasötiklerin formülasyonu ve gen tedavisine yönelik taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi konularında araştırmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. R. Serdar Alpan / Turgut İlaç Biyoteknoloji Grup Başkanı

2014 yılı başından bu yana Turgut İlaç Biyoteknoloji Grup Başkanı olarak Türkiye’de dünya standardında bir biyoteknoloji altyapısının kurulması ve yüksek kaliteli biyoteknoloji ürünlerinin geliştirilmesi projesinin liderliğini yapan Prof. Dr. Serdar Alpan Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji’nde temel eğitimini bitirmesinin ardından, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Sarayönü-Çeşmelisebil (Konya) sağlık ocağı doktoru olarak mecburi hizmetini yerine getirmiş, Farmakoloji uzmanlık eğitimini Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Moleküler Farmakoloji alanında uzmanlaşmıştır. 1997 yılında Doçent olmasının ardından, 1998 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurucu Öğretim Üyesi olarak görev alarak Farmakoloji eğitimini başlatmış, 2008 yılında Profesör olmuştur. Başta Eczacıbaşı İlaç Sanayi olmak üzere yerli ve uluslararası kuruluşlar için Türkiye, Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik ilaç geliştirme çalışmalarını yönetmiş, Türkiye’de dünya standardında bir klinik araştırma alt yapısı oluşturulmasında ve yürütülmesinde önemli çalışmalar yapmıştır. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeditepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı ve Biyobenzer ürün geliştirme TÜBİTAK Uzmanlar Kurulu üyesi görevlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Serdar Alpan’ın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 23 adet bilimsel makalesi mevcuttur.

Selcen Erdem / Novartis Türkiye Ülke Kurumsal İlişkiler Müdürü

İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Selcen Erdem, Bilkent Üniversitesi’de Executive MBA programı ile eğitimine devam etmektedir.

İlaç sektöründeki çalışmalarına 2002 yılında ürün müdürü olarak GlaxoSmithKline’da başlamış olup, 2004-2006 döneminde Sanofi-Aventis’de devam etmiştir.

2006’da Novartis’e geçen Selcen Erdem, ürün yönetimi, pazar erişim gibi farklı departmanlardaki çalışmalarının ardından, 2016 yılından beri Novartis Türkiye Ülke Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak görev almaktadır.

Dr. Ecz. İrem Yenice / Arven İlaç Ar-Ge ve Biyoteknoloji Direktörü

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan İrem Yenice, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Programında mikropartiküler sistemlerin ortopedide uygulamalarına yönelik tezine, ardından da Prof. Dr. Atilla Hıncal’ın danışmanlığında doktora programına başladı ve nanopartiküllerin oküler uygulamalarına yönelik tezini 2007 yılında tamamladı. Doktora tezi çalışmalarının bir kısmını Güney Paris Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde de 8 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılında Sanovel İlaç’ta Ar-Ge Direktörlüğünde biyoteknolojik ilaçlar/biyobenzerler üzerinde çalışmaya başladı, aynı firmada 2009 yılında Proje Yöneticisi görevine geldi ve 2013 yılında da Arven İlaç’a Biyoteknoloji Bölüm Müdürü olarak atandı. Arven İlaç tarafından 2016 yılında Türkiye’de hücreden bitmiş ürüne kadar geliştirilen ve üretilen ilk biyobenzer ürün ruhsatlandırıldı. Dr. Yenice, 2016 yılı sonu itibari ile Arven İlaç’ta Ar-Ge ve Biyoteknoloji Direktörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Nejat Babür / Anel Grup Mekanik Tasarım Koordinatörü

Nejat Babür, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi olarak mezun olmasının ardından, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1991 yılında Arizona Universitesi’nde Enerji Mühendisliğinde Doktora yaparken, ikinci Yüksek Lisans derecesini alarak eğitim hayatını tamamlamaya karar vermiştir.

Arizona, New York, New Jersey, California dahil olmak üzere, ABD’nin 14 eyaletinde Professional Engineer (PE) olarak kayıtlı olan Nejat Babür, aynı zamanda USGBC’dan LEED AP belgesine sahiptir. Nejat Babür 25 yılı aşkın süre Amerika Birleşik Devletleri’nde tasarım mühendisi olarak çalıştıktan sonra, bir yıl önce Türkiye’ye dönerek Anel Grup’a Mekanik Tasarım Koordinatörü olarak katılmıştır.

Nejat Babür’ün endüstriyel laboratuvar, ilaç, biyoteknoloji, elektronik, yarı-iletken, temiz oda, yüksek öğrenim yerleşke binaları, havaalanı, metro istasyonu, net zero enerji binaları gibi pek çok alanda yoğun saha ve tasarım tecrübesi bulunmaktadır.

Ö. Cem Erdem / Sartonet Biyoteknoloji Proje Müdürü

1997 yılında Koç Özel Lisesinden, 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Ömer Cem Erdem, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesinde biyoteknoloji üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Sartorius Stedim Biotech kapsamındaki çalışmalarına 2002 yılında Almanya-Göttingen’de başlamış olup, 2004’ten itibaren Sartorius Stedim’in Türkiye ayağı olan Sartonet A.Ş.’de Biyoteknoloji Proje Müdürü olarak görev almaktadır.

 

 

 

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım