ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
“Giderek Önemi Artanlar: Teknoloji Transferi, Kalite Kültürü, Kişiye Özgü Tedavi ve
Toksikolojik Değerlendirmeler”
15 Kasım 2019
Konuşmacı Özgeçmişleri

Bruce Davis
Global Consulting Yöneticisi

Bruce Davis, ilaç endüstrisi için Bilim ve Risk Temelli Yaklaşımlar, Proses Validasyonu ve Yeterlilik, Mühendisler için GMP, Kalite Risk Yönetimi, Teknoloji Transferi vb. konularda eğitim ve danışmanlık veren kendi firmasını (Global Consulting) yönetmektedir. Bu konularda, yenilikçi ve jenerik ürün firmalarına ve de son dönemde hücre ve gen terapisi üzerine çalışan firmalara eğitimler vermektedir.

Bruce Davis, profesyonel mühendis olup ilaç endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyime ve geniş uluslararası bilgiye sahiptir. Daha önce AstraZeneca’da çalışan Bruce Davis, bu süreçte uluslararası mühendislik projelerinin yönetilmesi, Tasarımla Kalite (QbD) projelerinin kolaylaştırılması dahil olmak üzere birçok farklı alanda sorumluluk üstlenmiştir.

Kendisi, geçmiş dönemde (2008) ISPE Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmış olup, yukarıda bahsedilen pek çok konuda tanınmış bir ISPE eğitmenidir. En son olarak, ISPE’nin Aralık 2018’de yayımlanan Teknoloji Transferi kılavuzunun hazırlanma komitesine eş- başkanlık yapmıştır.

Burcu Ergül
Roche FMI İş Geliştirme Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu olan Burcu Ergül, Marmara Üniversitesi Farmasötik Kimya Bölümü’nde ilaç kimyası üzerine yüksek lisans yapmış olup, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Executive MBA programını tamamlamıştır.

2007 yılından beri ilaç endüstrisi ile çalışmakta olan Burcu Ergül, 2018 yılına kadar Shimadzu ve Ecolab firmalarında Orta Doğu - Afrika Bölge Yöneticiliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü yapmış olup bölgesel satış pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve lokal operasyonların oluşturulması sorumluluklarını üstlenmiştir.

2018 yılı itibariyle Roche firmasında Foundation Medicine İş Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdüren Burcu Ergül, kişiye özel tanı ve tedavi vizyonunun geliştirilmesi, satış, pazarlama ve test destek birimi operasyonlarının yönetimi sorumluluklarını üstlenmiştir.

Ecz. S. İlknur Gümüşeli Hırçın
Bayer Türkiye ve İran Ülke Kalite Direktörü

Mevcut durumda ISPE Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan İlknur Gümüşeli Hırçın, İstanbul Üniversitesi’nden 1985 yılında eczacı olarak mezun olmuş, 1994 - 1995 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme İhtisas programı eğitimini tamamlamıştır.

1986-1990 yılları arasında Mustafa Nevzat firmasında Üretim Şefi olarak çalışmıştır. Bayer firmasına geçince, 1990 yılında Parenteral Bölümünde Üretim Şefi, 1997-2001 yılları arasında tüm Katı, Likit ve Pomat üretimlerinden sorumlu Üretim Müdürü olmuş, 2001-2007 yılları arasında Kalite Güvence Müdürü ve Mesul Müdür olarak çalışmıştır.

Bayer ve BİFA’nın tek şirket çatısı altında birleşmesi sonrasında, 2007 - 2018 yıllarında tüm Bayer ürünlerinin Mesul Müdürü ve Kalite Grup Müdürü olarak görev almış olup, 2019 yılından itibaren Bayer’de Türkiye ve İran için Ülke Kalite Direktörü görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Semra Şardaş
İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Semra Şardaş, toksikoloji alanında 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden doktora, 1986 yılında doçent ve 1992 yılında profesör ve 2011 yılında Avrupa Toksikoloji Birliği tarafından Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist) unvanlarını almıştır.

Prof. Şardaş akademik hayatı sürecinde, TÜBİTAK desteği ile İngiltere’de Londra Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilaç metabolizması üzerinde çalışmalarını sürdürmüş, daha sonraki yıllarda TÜBİTAK bursu ile İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Tıp Fakültesinde, İlaç Güvenliliği, İlaç Risk Değerlendirme, Farmakogenetik, Genotoksisite alanlarında araştırmacı olarak çalışmıştır.

2018 yılına kadar Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Şardaş, aynı yıl İstinye Üniversitesi’ne geçmiştir ve Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Semra Şardaş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun çeşitli birimlerinde (Merkezi Etik Kurul, İlaç Ruhsatlandırma, Farmakovijilans, KÜB/KT, Kozmetik Dairesi, Farmakoloji ve Teknoloji) bilimsel danışman olarak kurul üyeliği ve İlaç Güvenliliği Risk Değerlendirme Dairesi bilimsel danışma kurulunun başkanlık görevini kuruluşundan itibaren sürdürmüştür. Ülkemizde Türk Toksikoloji Derneği ve Farmakovijilans Derneği kurucularındandır. Farmakovijilans Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Şardaş, uluslararası toksikoloji sertifikasyon sistemlerinden “European Registered Toxicologists” organizasyonunun Türkiye Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. Halk sağlığı, ilaç güvenliliğine yönelik yayınları ve hizmetleri nedeniyle Türk Eczacılar Birliği Hizmet Ödülü, yurtdışı yayın ödülleri, Uluslararası Collegium Ramazzini Uluslararası akademi ödülü de olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahiptir.

 

 

 

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Katılım Bilgileri | Kayıt Formu | Ulaşım