Geçmiş Eğitimler

13 Ekim 2017
Biyoteknoloji, Endüstri 4.0 ve Veri Bütünlügü ile Geçmisten Gelecege

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
14 Nisan 2017
Hücreden Bitmiş Ürüne: Biyoteknolojiye Bütünsel Bakış

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
25 Kasım 2016
Endüstri 4.0 Vizyonuyla Geleceğin İlaç Fabrikalarına Yolculuk

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
15 Nisan 2016
Etken Maddeler, Farmasötikler ve Biyofarmasötikler için İyi Dağıtım Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
03 Aralık 2015
ISPE Türkiye’nin 10. Yılında İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
15 Ekim 2015
İlaç Tasarımında Kalite: Son Gelişmeler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
08 Haziran 2015
Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
21 Kasım 2014
Ürün Tasarımında ve Üretim Kontrollerinde Yeni Yaklaşımlar

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
16 Mayıs 2014
Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler: Bütünsel Yaklaşım

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
09 Mayıs 2014
Pulmoner İlaç Salım Sistemleri Çalıştayı

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
18-19 Kasım 2013
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu & ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
"GDP Kılavuzu ve Getireceği Yenilikler" Semineri

 - Seminer Programı
 - Ulaşım
31 Mayıs 2013
QbD ve PAT Kapsamında Hammadde Değişkenliği ile Depolama ve Dağıtım Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
22-23 Kasım 2012
Containment

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
27 Nisan 2012
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çalışma Yapısı ve Türk İlaç Sektörüne Getireceği Yenilikler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
22 Kasım 2011
Global İlaç Pazarına Yönelik Uluslararası Denetimler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
11 Mart 2011
Harmonize Denetimlere Uyum Hazırlıkları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
11 Ekim 2010
Global Harmonizasyon Girişimleri

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
30 Nisan 2010
"Geleceğin İlaç Sanayii için Gerekli İlaç Mühendisliği Eğitimi" ile "Yeni Teknolojik Uygulamalara (PAT-QbD) Ruhsatlandırma Açısından Otorite Bakışı" ve "Endüstride Containment"
 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
23 Ekim 2009
PAT ile QbD

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
10 Nisan 2009
PQLI

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme
28 Mart 2008
GAMP 5

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
14 Eylül 2007
ICH Q9

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
02 Mart 2007
Containment

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme
22 Eylül 2006
PAT

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme
ISPE 2018 Yılın Tesisi Ödülü
Firmanız son zamanlarda modern bir ilaç veya biyoteknoloji tesisi tasarladı, inşa etti veya yeniledi mi?
ISPE 2018 Yılın Tesisi Ödülü için başvuru yaparak tesisinizin başarılarını paylaşın!


Yilin Subesi Odulu

10.yil