Geçmiş Eğitimler

8 Ekim 2020
U.S. FDA’s Hot Topics, Inspectional Trends and Case Studies from Recent Warning Letters

 - Duyuru
15 Kasım 2019
Giderek Önemi Artanlar: Teknoloji Transferi, Kalite Kültürü, Kişiye Özgü Tedavi ve Toksikolojik Değerlendirmeler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
24 Mayıs 2019
Geleceğe Hazırlanmak İçin: Endüstri 4.0, Farma 4.0 ve Toplum 5.0

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
30 Kasım 2018
Kalite Odaklı Yaklaşımla Veri Bütünlüğü, Biyobenzerler ve Dijital Gelecek

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
7 Haziran 2018
Geleceğin Steril Ürün Üretim Tesislerine Hazırlık

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
13 Ekim 2017
Biyoteknoloji, Endüstri 4.0 ve Veri Bütünlüğü ile Geçmisten Geleceğe

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
14 Nisan 2017
Hücreden Bitmiş Ürüne: Biyoteknolojiye Bütünsel Bakış

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
25 Kasım 2016
Endüstri 4.0 Vizyonuyla Geleceğin İlaç Fabrikalarına Yolculuk

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
15 Nisan 2016
Etken Maddeler, Farmasötikler ve Biyofarmasötikler için İyi Dağıtım Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
03 Aralık 2015
ISPE Türkiye’nin 10. Yılında İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
15 Ekim 2015
İlaç Tasarımında Kalite: Son Gelişmeler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
08 Haziran 2015
Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
21 Kasım 2014
Ürün Tasarımında ve Üretim Kontrollerinde Yeni Yaklaşımlar

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
16 Mayıs 2014
Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler: Bütünsel Yaklaşım

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
09 Mayıs 2014
Pulmoner İlaç Salım Sistemleri Çalıştayı

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
18-19 Kasım 2013
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu & ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
"GDP Kılavuzu ve Getireceği Yenilikler" Semineri

 - Seminer Programı
 - Ulaşım
31 Mayıs 2013
QbD ve PAT Kapsamında Hammadde Değişkenliği ile Depolama ve Dağıtım Uygulamaları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
22-23 Kasım 2012
Containment

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
27 Nisan 2012
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çalışma Yapısı ve Türk İlaç Sektörüne Getireceği Yenilikler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
22 Kasım 2011
Global İlaç Pazarına Yönelik Uluslararası Denetimler

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
11 Mart 2011
Harmonize Denetimlere Uyum Hazırlıkları

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
11 Ekim 2010
Global Harmonizasyon Girişimleri

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
30 Nisan 2010
"Geleceğin İlaç Sanayii için Gerekli İlaç Mühendisliği Eğitimi" ile "Yeni Teknolojik Uygulamalara (PAT-QbD) Ruhsatlandırma Açısından Otorite Bakışı" ve "Endüstride Containment"
 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
23 Ekim 2009
PAT ile QbD

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
10 Nisan 2009
PQLI

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme
28 Mart 2008
GAMP 5

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
14 Eylül 2007
ICH Q9

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
02 Mart 2007
Containment

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme
22 Eylül 2006
PAT

 - Seminer Programı
 - Özgeçmişler
 - Ulaşım
 - Değerlendirme