Buket Aksu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Buket Aksu, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya üzerine Lisans Üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi – İngiltere’de tez konusu kalite tasarımı olan (Quality by Design/QbD) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sosyal Bilimlerde de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. 1982 yılında başladığı ilaç sanayiinde İlaç Ruhsatlandırma, İhracat, Pazarlama Bölümlerinde görev yapmış olup şu an ilaç sektörüne danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir. 2020 yılında Profesörlük unvanını alan Buket Aksu şu an Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak akademik hayatına devam etmektedir. Türk Eczacılar Birliği Eğitmeni de olan Prof. Dr. Aksu aynı zamanda kıdemli uzman olarak Blanchard International Group Türkiye Temsilciliğinde ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde eğitmenlik görevini sürdürmekte; eğitimcinin eğitimi, liderlik, sunum teknikleri, takım performansı, iletişim, koçluk eğitimlerini vermektedir. Kendisinin uzman olduğu Kalite Tasarımı konusunda pek çok uluslararası kitap bölümü ve makalesi mevcuttur. Türkiye’yi temsilen ilaç endüstrisinden seçilen ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak 6 yıl EUFEPS (Uluslararası Eczacılık Bilimleri Federasyonu)’de görev yapan Aksu, halen TÜFTAD (Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği), ISPE Sağlık Bilimleri Derneği ve ILARUD (İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası derneğin üyesidir. Haziran 2015’den itibaren ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.