Emrah Ergörül
Yönetim Kurulu Başkanı

Emrah Ergörül, İstanbul (Erkek) Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezuniyetinin ardından, Almanya’da Fachhochschule Gelsenkirchen’de (Westfälische Hochschule) – Computergestützte Chemie (Bilgisayar Destekli Kimya) Bölümünün ilk mezunlarından olmuştur. 2005 yılından beri PharmaVision bünyesindeki Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve İmalat kısımlarındaki görevlerini takiben Kalite Güvence Müdürlüğü, İmalat Müdürlüğü görevleri ve Mali Ticari Direktörlük bünyesindeki rotasyon eğitiminden sonra Genel Müdür Asistanı olarak çalışmış olup, halen Teknik Direktör olarak çalışmaktadır. 2018 yılında ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kuruluna yedek üye olarak seçilmiş olup, 2019’da ISPE’nin “PAT & Lifecycle Control Strategy” çalışma grubunun yönetim komitesine dahil olmuştur. 2021 yılından itibaren ise ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.