ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği İlkbahar Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları” konulu semineri 08 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecektir.

Farmakovijilansın ülkemizdeki tarihçesinin Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı tarafından sunulacağı seminerimizde, biyolojik ürünlerde güvenlilik konuları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Şardaş ve AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri Çalışma Grubu Başkanı Dr. Devrim Satık tarafından ele alınacaktır. Pratikteki farmakovijilans uygulamalarının Delta PV Farmakovijilans Direktörü Ecz. Rabia Ayşe Çetin tarafından anlatılmasının ardından, farmakovijilansta sosyal medyanın kullanımı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Eren Civelek Özçağlı tarafından, farmakovijilans süreçlerinin elektronik ortamda yönetimi ise BTS Bilişim Hizmetleri İş Uygulamaları Yöneticisi Gürkan Budak tarafından aktarılacaktır.

Seminerimizde birlikte olmayı ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Fatma Taman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Katılım Bilgileri | Kayıt Formu | Ulaşım


2015 ISPE Avrupa Yıllık Konferansı

2015 ISPE Avrupa Yıllık Konferansı (2015 ISPE Europe Annual Conference – Driving Effectiveness in Pharmaceutical Operations with Integrated Quality) 4- 7 Mayıs 2015 tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştirilecek olup global ilaç, regülasyon ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirecektir.

Üç buçuk günlük bu eğitim konferansı, güncel teknolojiler ile yasal gereklilikleri aydınlatmak için iyi uygulama örnekleri ile vaka analizlerini kullanarak katılımcılara değerlendirebilecekleri yeni yöntemler sunacaktır. Konferans; Ürün Geliştirme Uzmanları, Kalite Yönetimi, Kalite Güvence, Kalite Operasyonları, Kalite Kontrol, Kalite Sistemleri, Üretim & Dağıtım Personeli, Üretim, Geliştirme ve Teknoloji Transferi Bölümlerinde çalışanlar ile Tedarikçileri ve yeni çözümlere ilgi duyan Yasal Otoriteyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Tedarik ve denetim gereklilikleri; bilgi işlemin ve ileri teknolojilerin ilaç üretiminde kullanımı; ekonomik, esnek, sürdürülebilir üretim tesislerinin tasarımı ve hayata geçirilmesi ile ürün başvurusu ve tasarımda kalite konularında olmak üzere dört farklı oturumu içerecek bu önemli konferanstan faydalanabilmenizi ümit eder, bilgi ve başvuru için http://www.ispe.org/2015-europe-annual-conference adresini ziyaret edebileceğinizi belirtmek isteriz.


Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Kalite Kontrol Eğitimi

12 Mart 2015 tarihinde Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Bayer firması Kalite Kontrol Bölümünden Sn. Mehmet Çalıkoğlu tarafından Kalite Kontrol Uygulamaları ve Cihazları hakkında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı eğitim için öğretmenler teşekkür ederek, sektör tarafından okulda verilecek teorik ve pratik eğitimlere ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. ISPE Sağlık Bilimleri Derneği bu kapsamdaki teknik eğitimlere katkısını, üyelerinin desteği ile devam ettirmeyi hedeflemektedir.

QbD & PAT Çalıştayı / 26 Şubat 2015


26 Şubat 2015 tarihinde yüksek bir katılım ve ilgi ile Santa Farma firmasında gerçekleştirilen QbD & PAT* Çalıştayında ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ISPE PAT-CoP (Community of Practice) Yürütme Kurulunun Türkiye Temsilcisi Sn. Fatma Taman tarafından ülkemizdeki PAT çalışmalarının geçmişi hakkında bilgi verilmiş, ISPE üyesi olmanın avantajları üzerinde durulmuş ve çalıştayların verimli olması için sürekliliği olan bir takım kurulmasının ve gayret sarf edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü Sn. Dr. Buket Aksu tarafından gerçek bir örnek üzerinden QbD çalışmasının önemi ve nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmıştır. Çalıştay sonunda Sn. Fatma Taman tarafından ISPE üyelerine özel olarak yapılacak PAT çalışma grubunda yer almak isteyen kişilerin isimlerini Derneğimize bildirmeleri talep edilmiştir.

QbD: Quality by Design; PAT: Process Analytical Technologies


 

Geçmiş Haber/Duyurular için tıklayınız.

Zehra Gurol

 

10.yil