ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
"ISPE Türkiye’nin 10. Yılında
İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış"
03 Aralık 2015
Seminer Duyurusu

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “ISPE Türkiye’nin 10. Yılında İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış” konulu seminer ve kokteyli, 3 Aralık 2015 tarihinde Four Seasons Hotel, İstanbul-Sultanahmet’te düzenlenecektir.

Farmasötik teknoloji, mevzuat ve yönetişim açısından geleceğe dönük gelişme ve değişikliklerin ele alınacağı seminerimizde; İlaç Teknolojisine Yolculuk, GMP Harmonizasyonu, AB ve PIC/S GMP Değişiklikleri, TİTCK PIC/S Süreçleri ve Kuşak Farklılıklarının Yönetime Yansıması başlıklı sunumlar yer alacaktır.

Program konuşmacılarımız:

 • ISPE Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı,
  Dr. Theodora Kourti
 • ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı,
  Dr. Ünsal Hekiman
 • TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kalite Yöneticisi,
  Ecz. Gülşen Yılmaz
 • İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı,
  Prof. Dr. Ahmet Araman
 • Roche PTQG Avrupa Dış İlişkiler Başkanı,
  Dr. Vasiliki Georgia Revithi
 • Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü,
  Doç. Dr. Buket Aksu

Genel programın hemen ardından başlayacak müzik dinletisi ve kokteylimize tüm katılımcılarımız davetlidir. Bu önemli günümüzde sizleri de aramızda görmeyi ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Ecz. Fatma Taman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Uzm. Ecz. Buket Hekiman Bayraktar
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Katılım Bilgileri | Kayıt Formu | Ulaşım


"ISPE Türkiye’nin 10. Yılında İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış”
10. Yıl Kutlama ve Seminer Daveti
İstanbul, 3 Aralık 2015


ISPE Türkiye
Sağlık Bilimleri Derneği Başkanı
Fatma Taman'ın MesajıISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin 10. Kuruluş Yıldönümünü 3 Aralık 2015'de sizlerle birlikte kutlamayı arzu ediyoruz.

Etkinliğimiz programında yer alacak olan “ISPE Türkiye’nin 10. Yılında İlaç Sanayiinin Geleceğine Bütünsel Bakış” başlıklı seminerimizde çok değerli konuşmacılarımız bizlerle olacaktır.

Program konuşmacılarımız:

 • ISPE Global Başkan&CEO,
  John Bournas
 • ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı,
  Dr. Ünsal Hekiman
 • TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı & Kalite Yöneticisi,
  Ecz. Gülşen Yılmaz
 • İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı,
  Prof. Dr. Ahmet Araman
 • Roche PTQG Avrupa Dış İlişkiler Başkanı,
  Dr. Vasiliki Georgia Revithi
 • Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü,
  Doç. Dr. Buket Aksu

Genel programın hemen ardından müzik dinletisi ve kokteylimize tüm katılımcılarımız davetlidir.

Bu tarihi günü kaçırmamak üzere lütfen ajandalarınıza şimdiden not edin.

Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

SaygılarımlaISPE Sağlık Bilimleri Derneği Sonbahar Semineri
"İlaç Tasarımında Kalite: Son Gelişmeler"
15 Ekim 2015
Seminer Duyurusu

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “İlaç Tasarımında Kalite: Son Gelişmeler” konulu Sonbahar Semineri 15 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecektir.

İlaç Tasarımında Kalite konusunundaki son gelişmelerin sunulacağı seminerimizde, ürün geliştirme çalışmalarında ileri seviye bilimsel yaklaşımlar ve risk değerlendirmesi uygulamaları ele alınacaktır. Hedef ürün kalite profilinin tanımlanması-hasta merkezli ürün tasarımı ve başvuru dokümanlarının hazırlanması Dr. Marcel de Matas tarafından, QbD ile ürün geliştirmeyle bağlantılı tüm spesifikasyonlar Dr. Paul Dickinson tarafından, ürün/prosesi tasarlama ve anlama konusu Doç. Dr. Buket Aksu tarafından workshop yaklaşımı ile ele alınacak olup, vaka örnekleri ile desteklenecektir.

İlaç tasarımında kalite konusundaki yenilikçi yaklaşımların sunulacağı seminerimizde birlikte olmayı ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Fatma Taman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

 

Kayıt için son tarih: 30 Eylül 2015

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Katılım Bilgileri | Kayıt Formu | Ulaşım


KIPLAS
Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi
(CHEM-VET)

Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (CHEM-VET), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET) Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen bir projedir.

KIPLAS tarafından bu proje kapsamında düzenlenen Meslek Standartlarının revizyonu çalışmasında ISPE ve PharmaVision olarak aşağıda adı geçen dokümanlar gözden geçirilmiş, gerekli görülen düzeltme ve ilaveler yapılmıştır:

 • İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4) Meslek Standardı
 • İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4) Öğretim Programı
 • İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4) E-Öğrenme İçeriği

31 Ağustos 2015 tarihinde, Mercure Istanbul Altunizade Hotel’de gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına ISPE ve PharmaVision adına katılım sağlanmıştır.


ISPE, Bulunamayan İlaçları Önleme Planını yayımladı

Bulunamayan İlaçları Önleme Planı, ISPE ile farmasötik ve biyofarmasötik sanayiinde çalışan konunun uzmanı üyeleri tarafından geliştirilmiş olup, kök nedenleri teşhis ederek ve liderlik, iş süreçleri, kalite sistemleri ile desteklenen bir kurum kültürü yaratıp sürdürerek, firmaların ilaç eksikliklerinin oluşmasını nasıl önleyebileceğini açıklamaktadır.

Bulunamayan İlaçları Önleme Planı, ISPE’nin 2013 yılında yaptığı ve ilaç eksikliklerini azaltmanın bütünsel bir bakış açısı ile personel, süreçler, üretim gibi organizasyonel ve teknik açılardan dikkatli bir düzenleme gerektirdiğini ortaya koyan İlaç Eksiklikleri Araştırması’na dayanmaktadır.

ISPE Bulunamayan İlaçları Önleme Planı


Farmakovijilans Semineri / 8 Haziran 2015

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları” konulu semineri 08 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta düzenlendi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Fatma Taman tarafından yapılan açılış konuşmasında, Derneğimize sağladığı değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Araman’a teşekkür plaketi verilmiş, ayrıca kaybettiğimiz değerli Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Zehra Gürol anısına saygı duruşunda bulunulmuştur.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Semra Şardaş’ın farmakovijilansın tarihçesine kısa bir bakışın ardından aktardığı biyolojik ürünlerde güvenlilik konusundaki sunumunu takiben, biyoteknolojik ürünler ve biyobenzerleri ile ilgili farmakovijilans uygulamaları AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerler Çalışma Grubu Başkanı Dr. Devrim Satık tarafından ele alınmıştır. Pratikteki farmakovijilans uygulamalarının Delta PV Farmakovijilans Direktörü Ecz. Rabia Ayşe Çetin tarafından anlatılmasının ardından, farmakovijilansta sosyal medyanın kullanımı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalından Dr. Ecz. Eren Özçağlı tarafından, farmakovijilans süreçlerinin elektronik ortamda yönetimi ise BTS Bilişim Hizmetleri İş Uygulamaları Yöneticisi Gürkan Budak’ın yaptığı demonstrasyon ile aktarılmıştır.

Seminerin öğle arasında yapılan Genel Kurul Toplantısı ile de, kuruluşunun 10. yılında Derneğin çalışmalarına ivme katma arzusunda olan yeni Yönetim Kurulu görevi devralmıştır.


QbD & PAT Çalıştayı / 26 Mayıs 2015

26 Mayıs 2015 tarihinde Bayer Türk İlaç Firmasında gerçekleştirilen QbD & PAT* Çalıştayında Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı), Gizem Yeğen (İlaç Mühendisliği Programı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ve Önder Demir (İlaç Mühendisliği Programı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) tarafından yapılan sunumlarda Katı Dozaj Formlarında QbD Uygulamaları konusu ele alınmıştır. Tablet dozaj formuna ait Kritik Proses Parametreleri (CPP) ve Kritik Kalite Özellikleri (CQAs), yapay zeka programları ve değişik çalışma örneklerini içeren sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

* QbD: Quality by Design; PAT: Process Analytical Technologies


2015 ISPE Avrupa Yıllık Konferansı

ISPE 2015 Avrupa Yıllık Konferansı, 4 - 7 Mayıs tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilmiş olup, Avrupa’da ilaç endüstrisinin politik ve ekonomik durumu, Sağlık Otoritelerinin yaklaşımları hakkında karşılaştırmalar, bütünleşik kalite ve üretim sistemleri, bulunamayan ilaçlar, geleceğin işletmeleri, bilgi teknolojilerinin etkin iş çözümleri ve mevzuata uyumlulukta kullanımı gibi konular hakkında yapılan sunumlar ve tartışma bölümleri katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır.

ISPE Türkiye Şube Başkanı Sn. Fatma Taman konferansa konuşmacı olarak katılarak “Mass Serialisation and Track & Trace Implementation” konulu sunumunda Türkiye’de karekod uygulamasına geçiş aşamalarını, karşılaşılan zorlukları ve uygulamada önem verilmesi gereken hususları açıklamıştır. Ayrıca ISPE Türkiye Genel Sekreteri Buket Hekiman, ISPE üyesi olmayan konferans katılımcılarına yönelik olarak yapılan tanıtım oturumunda, ISPE’nin çalışmalarını ve üyelik avantajlarını sunmuştur.


ISPE Türkiye Öğrenci Birliği – Kariyer Günü Etkinliği

ISPE Türkiye Öğrenci Birliğinin Kariyer Günü Etkinliği; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinden 120 öğrencinin katılımıyla 2 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Araman'ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, Sandoz, Santa Farma, Abbott ve Abbvie İlaç yöneticileri sektördeki kişisel deneyimlerini aktarmış ve firmalarının kariyer olanaklarını öğrenciler ile paylaşmışlardır.


Meslek Standartları Çalıştayı

4-6 Mart 2015 tarihlerinde KIPLAS tarafından Meslek Standartlarının revizyonu kapsamında düzenlenen çalıştayda İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4) için hazırlanmış olan Meslek Standardının gözden geçirilmesi çalışmasına ilaç sektörünü temsilen ISPE Sağlık Bilimleri Derneği katılmış olup, daha önce yayımlanmış olan standardın uygulama güçlüğü gözönünde bulundurularak yaygın ve genel kullanıma uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. Konunun uzmanları tarafından meslek standartları yazımı ile ilgili mevzuata uygunluğu gözden geçirildikten ve revize edildikten sonra, 23-25 Mart tarihlerinde ikinci bir çalıştay daha yapılarak bu doğrultuda bir kez daha sadeleştirmeye gidilmiştir.


ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Semineri
"Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları"
08 Haziran 2015

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin, “Biyoteknolojiden Sosyal Medyaya, Geniş Yelpazede Farmakovijilans Uygulamaları” konulu semineri 08 Haziran 2015 tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecektir.

Farmakovijilansın ülkemizdeki tarihçesinin Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı tarafından sunulacağı seminerimizde, biyolojik ürünlerde güvenlilik konuları Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Şardaş ve AİFD Biyoteknolojik Ürünler ve Biyobenzerleri Çalışma Grubu Başkanı Dr. Devrim Satık tarafından ele alınacaktır. Pratikteki farmakovijilans uygulamalarının Delta PV Farmakovijilans Direktörü Ecz. Rabia Ayşe Çetin tarafından anlatılmasının ardından, farmakovijilansta sosyal medyanın kullanımı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ecz. Eren Özçağlı tarafından, farmakovijilans süreçlerinin elektronik ortamda yönetimi ise BTS Bilişim Hizmetleri İş Uygulamaları Yöneticisi Gürkan Budak tarafından aktarılacaktır.

Seminerimizde birlikte olmayı ümit eder, saygılarımızı sunarız.

Fatma Taman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Buket Hekiman
ISPE Sağlık Bilimleri Derneği
Genel Sekreteri

Seminer Duyurusu | Program | Özgeçmişler | Ulaşım


Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Kalite Kontrol Eğitimi

Bayer firması Kalite Kontrol Bölümünden Sn. Mehmet Çalıkoğlu tarafından, 12 Mart 2015 tarihinde teorik, 13 Mayıs 2015 tarihinde ise pratik olmak üzere, Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Kalite Kontrol Uygulamaları ve Cihazları hakkında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı eğitim için öğretmenler teşekkür ederek, sektör tarafından okulda verilecek teorik ve pratik eğitimlere ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. ISPE Sağlık Bilimleri Derneği bu kapsamdaki teknik eğitimlere katkısını, üyelerinin desteği ile devam ettirmeyi hedeflemektedir.

QbD & PAT Çalıştayı / 26 Şubat 2015


26 Şubat 2015 tarihinde yüksek bir katılım ve ilgi ile Santa Farma firmasında gerçekleştirilen QbD & PAT* Çalıştayında ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ISPE PAT-CoP (Community of Practice) Yürütme Kurulunun Türkiye Temsilcisi Sn. Fatma Taman tarafından ülkemizdeki PAT çalışmalarının geçmişi hakkında bilgi verilmiş, ISPE üyesi olmanın avantajları üzerinde durulmuş ve çalıştayların verimli olması için sürekliliği olan bir takım kurulmasının ve gayret sarf edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü Sn. Dr. Buket Aksu tarafından gerçek bir örnek üzerinden QbD çalışmasının önemi ve nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmıştır. Çalıştay sonunda Sn. Fatma Taman tarafından ISPE üyelerine özel olarak yapılacak PAT çalışma grubunda yer almak isteyen kişilerin isimlerini Derneğimize bildirmeleri talep edilmiştir.

QbD: Quality by Design; PAT: Process Analytical Technologies


 

Geçmiş Haber/Duyurular için tıklayınız.

10.yil