ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Kalite Kontrol Eğitimi

12 Mart 2015 tarihinde Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Bayer firması Kalite Kontrol Bölümünden Sn. Mehmet Çalıkoğlu tarafından Kalite Kontrol Uygulamaları ve Cihazları hakkında eğitim verilmiştir. Öğrencilerin ilgiyle karşıladığı eğitim için öğretmenler teşekkür ederek, sektör tarafından okulda verilecek teorik ve pratik eğitimlere ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. ISPE Sağlık Bilimleri Derneği bu kapsamdaki teknik eğitimlere katkısını, üyelerinin desteği ile devam ettirmeyi hedeflemektedir.

QbD & PAT Çalıştayı / 26 Şubat 2015


26 Şubat 2015 tarihinde yüksek bir katılım ve ilgi ile Santa Farma firmasında gerçekleştirilen QbD & PAT* Çalıştayında ISPE Sağlık Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ISPE PAT-CoP (Community of Practice) Yürütme Kurulunun Türkiye Temsilcisi Sn. Fatma Taman tarafından ülkemizdeki PAT çalışmalarının geçmişi hakkında bilgi verilmiş, ISPE üyesi olmanın avantajları üzerinde durulmuş ve çalıştayların verimli olması için sürekliliği olan bir takım kurulmasının ve gayret sarf edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Santa Farma Kurumsal İlişkiler Direktörü Sn. Dr. Buket Aksu tarafından gerçek bir örnek üzerinden QbD çalışmasının önemi ve nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmıştır. Çalıştay sonunda Sn. Fatma Taman tarafından ISPE üyelerine özel olarak yapılacak PAT çalışma grubunda yer almak isteyen kişilerin isimlerini Derneğimize bildirmeleri talep edilmiştir.

QbD: Quality by Design; PAT: Process Analytical Technologies


 

Geçmiş Haber/Duyurular için tıklayınız.

Zehra Gurol

 

10.yil